čtvrtek 18. června 2015

Jak najít nejúspěšnější zboží

Víte, které zboží je ve vašem e-shopu nejúspěšnější? Na první pohled snadná otázka. Přeci to, kterého se prodává nejvíc, resp. které nejvíc vydělává. Jenže objem prodeje ovlivňuje nejen zboží samo, ale i to, jak dobře ho umíme nabídnout, jak moc ho inzerujeme apod. Hledal jsem proto metriku, která tyto vlivy odstíní.

Myslím, že pro čaj je velmi dobrou metrikou, jak často si ho zákazníci kupují opakovaně. Ukážu na příkladu.

Naše dva čaje Lung Ching Xi-Hu Superior a Pai Mu Tan Imperial mají prakticky stejný počet objednávek a přinesly nám skoro stejnou tržbu. Nápadně se ale liší tím, jak si je zákazníci kupují opakovaně:

Pouze 5 % objednávek čaje Lung Ching Xi-Hu Superior je opakovaných a jen 3 % z těch zákazníků, kteří si tento čaj koupili, ho koupili znovu. Naproti tomu 27 % objednávek Pai Mu Tanu Imperial je opakovaných a znovu si ho koupilo 17 % zákazníků. Pai Mu Tan Imperial je tedy víc než pětkrát úspěšnější než Lung Ching Xi-Hu Superior, přestože se obou čajů prodalo skoro stejně.

Teď zbývá vymyslet, jak tuto informace nejlépe využít. Rád bych nejúspěšnější čaje na webu nějak zvýraznil a ty nejméně úspěšné upozadil, nebo v extrémních případech možná úplně vyřadil ze sortimentu.

pondělí 1. června 2015

Jak kupují čaj muži a ženy a co z toho plyne

V nadsázce se říká, že pánové kupují jen auta a všechny ostatní nákupy galantně přenechávají dámám. Zdá se, že u čaje to neplatí – skoro tři čtvrtiny zákazníků Čaje týdne jsou muži.


Pánové navíc nakupují víc a za víc peněz. Na jednoho mužského zákazníka připadá v průměru 2,54 objednávek a tržba 1 331 Kč, kdežto na jednu dámu jen 1,58 objednávek a tržba 836 Kč.


Přiznám se, že zatím moc nevím, jak s tou informací naložit. Buď dobrý čaj opravdu víc kupují muži, a pak bychom se na ně měli v marketingu víc zaměřit, nebo děláme někde chybu, ženy neumíme správně oslovit a měli bychom se v tom zlepšit.

Co myslíte vy, dámy a pánové?